•  
     

  •  
     

Geringfügig - Egyszerűsített foglalkoztatott

CSEKÉLY MÉRTÉKBEN FOGLALKOZTATOTTAK

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a munkaadó csak minimális óraszámra jelenti be a munkavállalókat. Ez azt jelenti, hogy nem lépheti túl a hivatalos jövedelem a € 438,05 havi összeget 2018-ban.

Ez azt jelenti, hogy a munkaadó ugyan köteles bejelenteni a munkavállalót az Egészségbiztosítási Pénztárnál, de csak a balesetbiztosítás fizetésére van kötelezve. Nem kell betegbiztosítást, sem nyugdíjbiztosítást fizetnie.

A munkavállalónak lehetősége van, hogy saját maga után fizesse a betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot. Ennek összege 2018-ben € 61,83. Ez jogosítja a munkavállalót táppénzre, illetve Wochengeld (Tgyás osztrák megfelelője) igénybevételére.

Tájékoztatás a „geringfügig” egyszerűsített foglalkoztatottak biztosításáról

A munkaadók által közölt adatok alapján itt figyelembe vett időtartam:

-a teljes biztosítás mellett egy vagy több geringfügig munka,

-vagy több geringfügig munka.

 

Az ezekből a munkahelyekből származó havi bére meghaladta a határkereset határát az előírt időszakban (2019. évi geringfügig korlát 446,81 EUR)

 

A geringfügig foglalkoztatás (ok) esetében ezért kötelező az egészségbiztosítási hozzájárulás, valamint a kamarai járulékfizetési kötelezettség.

 

A teljes biztosítással járó foglalkoztatási járulékokat a munkáltató (k) már levonták Öntől, amikor kifizette a javadalmazását. A szabadságpénz és a felmondási díjak meghosszabbíthatják a vonatkozó biztosítási időszakot.

Ez a járulékkalkuláció kizárólag a geringfügig foglalkoztatás (ok) javadalmazására vonatkozik.

 

Egészségügyi és nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultság:

A többszörös geringfügig foglalkoztatás miatt egészségbiztosítási ellátásokra (természetbeni ellátásokra és pénzbeli ellátásokra) jogosult. A geringfügig foglalkoztatási időszakok a nyugdíjbiztosítás járulékidőszakának számítanak. A geringfügig foglalkoztatásból származó jövedelmet figyelembe veszik a nyugdíjbiztosítási juttatások során.

 

Amennyiben Ön már teljesítette a járulékfizetési követelmény által érintett időszakban az alábbi járulékokat:

- önkéntes biztosítás

 - speciális formális biztosítás vagy

- a járulékok előlege

ezeket a befizetéseket figyelembe vették a járulékszámítás során.

 

 A járulékalap meghatározása a tényleges körülmények szerint:

Ha az összes munkájából származó együttes tényleges keresete (az egyes hónapokban) nem haladta meg a geringfügig kereseti küszöböt, kérheti az újraszámítást.

 

Fontos jegyzet:

Kérjük, írásbeli kifogásait (pl. A munkaviszony időtartamára vagy javadalmazására vonatkozóan) a megfelelő igazoló dokumentumokkal (bérdokumentumok, jelentések másolatai stb.) nyújtsa be. Szeretnénk megértését kérni, hogy az ismételt feldolgozás hosszú időt vehet igénybe.

 

 

 

 

       

Information zur Versicherung mehrfach gerginfügig Beschäftiger

 

Aufgrund der von den Dienstgebern gemeldeten Daten haben Sie in dem hier Berücksichtigen Zeitraum

     zu Ihrer Vollversicherung noch eine oder mehrere geringfügige Beschäftgungen ausgeübt oder

    Mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt.

 

Ihr monatliches Entgelt aus diesen Beschäftigungen hat im Vorschreibezeitraum insgesamt die Geringfügigkeitsgrenze überschritten ( Geringfügigkeitsgrenze 2019 EUR 446.81)

 

Für Ihre geringfügige(n) Beschäftigung(en) ist daher eine Beitragspflicht in der Kranken- Pensionsversicherung sowie Kammerumlagepflicht entstanden.

 

Die Beiträge für die Beschäftigung(en) mit Vollversicherung wurden Ihnen schon durch den (die) Dienstgeber beid der Abrechnung Ihres Entgelts abgezogen. Urlaubsersatzleistungen unda Kündigungsentschädigungen können die relevante Versicherungszeit verlägern.

 

Diese Beitragsrechnung bezieht sich ausschließlich auf Entgelte der geringfügigen Beschäftigung(en).

 

Leistungsanspruch in der Kranken- und Pensionsversicherung

 

Aufgrund der mehrfachen geringfügigen Beschäftigungen haben Sie Anspruch auf Leistungen in der Krankenversicherung (Sachleistungen und Geldleistungen). Die geringfügigen Beschäftigungszeiten zählen als Beitragszeiten für die Pensionsversicherung. Daas Einkommen aus der geringfügigen Beschäftigung wird bei Ihrem Leistungsanspruch in der Pensionsversicherung berücksichtigt.

 

Sofern Sie im von dieser Beitragsvorschreibung Betroffenen Zeitraum bereits Beiträge für

  • eine freiwillige Versicherung
  • eine besondere Formalversicherung oder
  • eine Beitragsvorauszahlung

geleistet haben, wurden diese Zahlungen in der Beitragsrechnung berücksichtigt.

 

Beitragsgrundlagenermittlung nach den tatsächlichen Verhältnissen:

 

Sollte Ihr tatsächlicher Arbeitsverdienst aus allen Ihren Beschäftigungen zusammen (in einzelnen Monaten) die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten haben, so können Sie eine Neuberechnung beantragen.

 

Wichtiger Hinweis:

Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Einwände (z.B. bezüglich Bescäftigungsdauer oder Entgelt) unbedingt mit entsprechenden Belegen (Lohnunterlagen, Kopien von Meldungen etc.) ein. Wir bitten um Verständnis, dass eine neuerliche Bearbeitung einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann.

 

 Sehr geehrte ……

 

anlässlich der Aufnahme Ihrer geringfügigen Beschäftigunge(en) haben wir Sie ganz allgemein über die damit verbundenen sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen informiert.

Wie aus der nachstehenden Auflistung ersichtlich, kam es in den betrachteten Zeiträumen zu einer Überschneidung von einer Vollversicherung mit geringfügigen Beschäftigungen bzw. zu mehreren geringfügigen Beschäftigungen in einem Kalendermonat, wodurch die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wurde. Aus diesem Grund mussten wir Beiträge zur Sozialversicherung vorschreiben.

Die Höhe der Beiträge entnehmen Sie bitte der angefügten Beitragsrechnung.

Zahlen Sie die Beiträge innerhalb von 15 Tagen ein. Die Zahlung is rechtzeitig, wenn sie innerhalb dieser Frist bei uns eingelangt ist. Bei Überschreitung dieser Frist können Verzugszinsen anfallen.

Wenn Sie uns eine Einziehungsermächtigung erteilt haben, erfolgt eine Abbuchung vom bekannt gegebenen Bankkonto.

 

Kedves….

A geringfügig foglalkoztatás (ok) megkezdése alkalmával általánosságban tájékoztattuk Önt a kapcsolódó társadalombiztosítási hatásokról.

 

Amint a mellékletben található felsorolásból látható, a figyelembe vett időszakokban a teljes biztosítás (Vollversicherung) és a geringfügig foglalkoztatás átfedésben volt vagy több geringfügig foglalkoztatása volt egy naptári hónapban, mely által a geringfüig foglalkoztatási értékhatárt túllépte. Emiatt kötelezővé kellett tennünk a társadalombiztosítási járulékokat.

 

A hozzájárulások összegét a mellékelt hozzájárulási számlán találja meg.

 

Fizesse be a járulékokat 15 napon belül. A fizetés határidős. Ha ezt az időszakot túllépik, késedelmi kamat alkalmazható.

 

Ha közvetlen beszedési megbízást adott nekünk, akkor a bankszámlát megterhelik.