•  
     

  •  
     

GYES

A gyesnél 2 féle variációból van lehetőség választani, van az úgynevezett jövedelemalapú és az átalány. Jövedelemalapúnál azok a szülők élveznek előnyt, akik az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkeznek és csak rövid ideig szeretnének a gyermek születése után kiesni a munkából.

Általános rendelkezések

Ahhoz, hogy Gyes jogosultságunk legyen, mi az, amire szükség van?

  • Elsősorban a családi pótlékról szóló határozatnak meg kell lennie, és az életvitelszerű tartózkodás Ausztriában vagy bizonyos esetekben az EU tagállamaiban közös állandó lakcím bejelentéssel kell rendelkezni a család minden tagjának, a várandósság, valamint a gyermek számára törvényileg előírt vizsgálatok meglétének leigazolható módon meg kell történnie. A gyes melletti jövedelmi határokat be kell tartani és a különélő szülők esetében a gondviselési jogosultságnak tisztázottnak kell lenni, valamint az osztrák családi pótlék jogosultságnak ugyanúgy.

Határon át nyúló rendelkezések EU-s állampolgárok és Svájci állampolgárok esetében úgynevezett határon átnyúló rendelkezésekről beszélünk, aminek a létrehozásában az Európai Unió működött közre, ez szabályozza, hogy melyik tagállam esetében, ki az elsődlegesen és ki a másodlagosan illetékes az ellátások kifizetésében. Elsősorban az az állam köteles a családi ellátásokat kifizetni, ahol a szülők munkaviszonnyal, biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. Az állandó lakcím szerinti országban úgynevezett különbözetre jogosultak a szülők. Ha mind a két szülő külön országban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, úgy az az ország elsődlegesen illetékes, ahol a gyermek él.

A két szisztéma:

  • 03.01 után született gyermekek esetében kettő lehetőségből tudnak választani az édesanyák a gyes megigénylést esetén. Az úgynevezett „kinderbetreuungsgeld konto” vagy Gyes számla.

A szisztéma megváltoztatására az első 14 napon belül van kizárólag lehetőség. A „kinderbetreuungsgeld” átalánynál az igénylési időszak 365 és 855 nap között szabadon választható abban az esetben, ha a szülők egymás közt megosztják az igénylési időt, akkor ez 1063 napra nőhet. A legrövidebb variáció esetén (365 napos igénylésnél) 33,88 € a napi általány összege, míg a leghosszabbnál, a (855 napnál )18,53 €. Ikerszülés esetén az átalány a második vagy minden további gyermek esetén 50%-kal nő. A gyes mellett a törvény lehetőséget ad kiegészítő jövedelem szerzésére. Ennek a maximum összege általános esetben 16.200 €, ennek a határnak a lecsökkentését vagy a felemelését az előző évek jövedelme alapján tudjuk kérvényezni.

Jövedelemnek számít a munkaviszonyból származó jövedelem, a vállalkozói jövedelem, önálló tevekénységből származó jövedelem, valamint a mezőgazdaságból származó jövedelem.

Nem számít bele a jövedelmi határokba a gyerektartás, családi pótlék, gyes, végkielégítés, Wochengeld, 13. 14. havi fizetés, ápolási díj, valamint az ösztöndíjak.

A jövedelem alapú gyes maximum 365 napra igényelhető, ha az egyik szülő veszi igénybe, ha mindkét szülő megosztva, akkor 426 napra nő. A gyesnek az összege az utolsó jövedelem 80%-a, maximum napi 66 €, havi szinten kerekítve 2.000 €.

A jövedelem alapú gyes igénylésének feltétele az összes többi mellett, egy legalább 182 napos folyamatos biztosítási jogviszony a szülést megelőzően Ausztriában, amit nem szakíthat meg munkanélküli ellátás. A 182 napos biztosítási jogviszonyon belül a 14 napnál rövidebb megszakításokat nem kell figyelembe venni.

Kiegészítő támogatás a gyeshez „Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld”, alacsony jövedelemmel rendelkező szülők támogatására hivatott ez a kiegészítő támogatás, ami 6,6 € napi összeget jelent, maximum 1 éven keresztül. A fő célcsoport egyedül nevelők, olyan szülők, akik házasságban, valamint élettársi kapcsolatban élnek és a másik szülő jövedelme a 6.800 €-t nem haladja meg.

Általános rendelkezések

A gyes mindig a legutolsó legfiatalabb gyermeknek jár. A gyes folyósításának a vége a maximum igénylési időtartamnak a lejártával jön el, váltani a szisztémától függően maximum kettő alkalommal tudnak a szülők egymást közt. Minden olyan esetben szüneteltetésre kerül a gyes, amikor más jövedelemre tesz szert az igénylő, pl.: munkaadó által kifizetésre kerülő munkabér, üzemi tanács által folyósított segély, stb. Mindkét variáció esetében a kötelező vizsgálatokat a „Mutter Kind Pass” terhességi vizsgálati könyv vagy babakönyv formájában tudni kell igazolni, ez a folyósítás feltétele. Akár a gyes, akár a kiegészítő támogatás folyósításának a feltétele a kérvényezés. Minden esetben annál a betegbiztosítónál kell kérvényeznünk az ellátást, ahol utoljára biztosítási jogviszonnyal rendelkezett vagy az igénylő, vagy a házastársa.

A kérvényezés történhet elektronikus formában, ehhez mindenképp szükség van egy úgynevezett „Bürgerkarte”-ra ami egy elektronikus aláírást jelent, vagy pedig papíralapon. A gyes folyósítása alatt élőbiztosítási jogviszonnyal is rendelkezik az igénylő.

Munkajogi keret feltételek

A különbség a Karenz és a Kinderbetreuungsgeld között: A Karenz vagy munkavégzés alóli felmentés, ez, egy minden munkavállalót megillető jog, amelynek igénybevételét a munkaadónak közölnünk kell, ennek a következménye a munkavégzés alóli felmentés maximum a gyermek 2 éves koráig. A Kinderbetreuungsgeld vagy a gyes, egy családi ellátás, amit a betegbiztosítónál kell igényelnünk és itt a szolgáltatást készpénzben kapjuk, minimum 365 max 851, vagy 1063 napra, attól függően, hogy 1 vagy 2 szülő veszi igénybe.

Munkavégzés a gyes mellett a „Geringfügigkeitsgrenze” tehát az alkalmi munkavállalási határ 433 € erejéig a gyes mellett minden további nélkül végezhet az anya vagy az igénylő munkát. Valamint a saját munkaadójával évi 13 hét keretben szintén létesíthet jogviszonyt. A munkaadó hozzájárulásával 13 hétig akár egy másik munkaadónál is elhelyezkedhet.