•  
     

  •  
     

Munkaviszony megszüntetése

Rendes felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyunkat tudjuk megszűntetni, határozott idejű munkaviszony lejárattal szűnik meg, kivéve, hogyha megállapodtunk írásban egy felmondási lehetőségről lejárat előtt. A határozatlan munkaszerződésünk felmondásánál optimális esetben írásban tesszük meg a felmondást, ugyan ezt a törvény nem teszi kötelezővé, viszont így tudjuk bizonyítani azt, hogy felmondtunk.

Mikortól érvényes a felmondás?

A felmondás onnantól érvényes, amikortól a munkaadóhoz ezt eljuttattuk (a munkaadó megkapta), amennyibben ezt valamilyen okból nem tudjuk írásban megtenni, akkor mindenképpen legyen egy tanúnk, amikor a szóbeli felmondást közöljük. Nagyon fontos, hogy a felmondási időt be kell tartanunk, ezt a munkaszerződés, vagy pedig ha nincs munkaszerződés, akkor az ide vonatkozó kollektív szerződés tartalmazza. A felmondási idő be nem tartása komoly következményekkel járhat, akár egy havi munkabérnek megfelelő kártérítést követelhet a munkáltató, de ugyanúgy eleshetünk a 13. 14. havi munkabérünk időarányos részétől is.

Mit jelent a munkavégzés alóli felmentés?

A munkaadó akár a felmondási idő teljes tartamára felmentheti a munkavállalót a munkavégzés alól, hogyha úgy gondolja, hogy számára nem előnyös vagy nem pozitív a munkavállaónak a jelenléte, ebben az esetben viszont ugyanúgy ki kell, hogy fizesse a számlára, erre az időszakra eső munkabért. Amennyiben a munkavállaló rendes felmondásával szűnik meg a munkaviszony, úgy a munkanélküli segélyre van jogosultságunk 1 hónapig szünetel (tehát csak az egy hónap letelte után leszünk jogosultak) munkanélküli segélyre. A munkaviszony utolsó napjától számított 6 hétig még jogosultsággal rendelkezünk a betegbiztosításból, tehát természetbeni ellátást, azaz betegellátásra jogosultak vagyunk és a táppénzre pedig a jogosultságunk 3 hétig marad még aktív.

A munkaviszony közös megegyezéssel való megszűntetése

Ebben az esetben semmilyen időbeli korlátozást nem kell betartanunk mivel arról van szó, hogy a munkáltató és a munkavállaló megegyeznek abban, hogy megszűntetik a munkaviszonyt, megegyezni viszont bármiben meglehet, bármilyen időpontban, bármilyen időtartamban.

Bírósági döntés még nem született, de a gyakorlatban jellemző, hogy amennyiben a munkaadó kezdeményezte a közös megegyezéses megszűntetését a munkaviszonynak, akkor rendelkezésre bocsát néhány napot munkahely keresésre, abban az esetben, ha a munkavállaó kezdeményezte a munkaviszony megszűntetését, akkor nem jellemző ez a lehetőség.

Mi történik a végkielégítésünkkel?

Addig amíg rendes felmondás esetén nem férhetünk hozzá a „Vorsorgekasse”-ban lévő összeghez addig viszont közös megegyezésnél, hogyha megvan az összes többi kritérium is-legalább 36 hónapig megtörténtek a befizetések- akkor közös megegyezéses megszűntetés esetén kérvényezhetjük a kifizetést, amit a Vorsorgekasse, a munkaviszony megszűnését követő egy hónapon belül fog a számunkra egy erre leegyszerűsített nyomtatvánnyal felkínálni.

Bármilyen formában is szűnt meg a munkaviszonyunk, jogosultak vagyunk a munkaadónktól egy ajánlólevelet „Dienstzeugnis”-t kérni, aminek tartalmaznia kell a cégnél végzett pontos tevékenységünket, az ott eltöltött időt, és a munkavégzés minőségét. Mindenképpen figyeljünk oda, hiszen olyan titkos – a munkaadók által használt kódok/ elfogadott kifejezések, szófordulatok- szerepelhetnek az ajánlólevélben,  amik a valóságban teljesen mást jelentenek, mint első ránézésre. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy az ajánlólevelünk azt a célt fogja kiváltani, amit szeretnénk, akkor inkább ellenőriztessük ennek a tartalmát szakemberrel.

 

+ ÖGB