•  
     

  •  
     

Pendlerpauschale – Ingázói általány

Abban az esetben, hogyha a munkavállaló lakóhelye és munkahelye közti távolság minimum 2 km, elszámolható a munkába járás költsége. Erre szolgál az úgynevezett Pendlerpauschale vagy ingázói általány. A tényleges utazással kapcsolatos költségek elszámolására nincs lehetőség, ehelyett a lakóhelyünk és munkahelyünk távolsága alapján megállapított általányt tudjuk igénybe venni. Ennek mértéke függ elsősorban a távolságtól, másod sorban a havonta megtett utak számától. Ahhoz, hogy a teljes általányt igénybe tudjuk venni, havi 11 alkalommal kell, hogy megtegyük az utat, amennyiben több, mint 8, de kevesebb mint 11 az utazások száma, akkor az általány 2/3-a, a minimum 4 de maximum 7 alkalommal tesszük meg a távolságot, akkor az 1/3-a jár. Megkülönböztetünk kis és nagy ingázói általányt, a nagy általányt akkor tudjuk igénybe venni, amennyiben a munkahelyünk tömegközlekedéssel nem megközelíthető vagy a tömegközlekedéssel való megközelítés túl sok ideig tart (60km-nél maximum 120 perc).

Kis Pendlerpauschale:

Entfernung

Monatsbetrag

Jahresbetrag

Min 20 max 40 km

58,00 €

696,00 €

Min 40 max 60 km

113,00 €

1356,00 €

60 km fölött

168,00 €

2016,00 €

 

Nagy Pendlerpauschale:

Entfernung

Monatsbetrag

Jahresbetrag

Min 2 km max 20 km

31,00 €

372,00 €

Min 20 km max 40  km

123,00 €

1476,00 €

Min 40 km max 60

214,00 €

2568,00 €

60 km fölött

306,00 €

3672,00 €

 

Minden munkaadónknál külön-külön tudjuk az ingázói általányt igényelni, ennek 2 módja van:

  1. munkaadón keresztül: Ebben az esetben az L33.as nyomtatványt kell kitöltve a munkaadónknál leadni
  2. éves adóbevalláson keresztül (Arbeitnehmerveranlagung) ilyenkor az adóbevallás nyomtatvány megfelelő rubrikában kell az éves összegeket feltűntetnünk

Amennyiben a munkaadónk évközben hibásan vagy nem megfelelő összegben vette figyelembe az ingázói általányt akkor lehetőségünk van az adóbevallásban ezt korrigálni.

Pendlereuro

Amennyiben jogosultak vagyunk az ingázói általányra, ugyanúgy jogosultak leszünk az ún. Pendlereurora is.

Ennek a kiszámítása úgy történik, hogy a lakcímünk és a munkahelyünk közötti távolságot 2-vel megszorozzuk. Pl.: Lakcím és munkahely távolsága 28 km, Pendlereuro éves összege: 28*2=56 €

Kettős háztartásvezetés és hazautazás családhoz

Ha a munkavállaló lakóhely és munkahelye közötti távolság nem teszi lehetővé a napi ingázást ( min. 120 km) lehetőség van egyrészt a kettős háztartásvezetés ráfordításainak leírására abban az esetben, ha a munkahely közelében lévő bejelentett lakcímmel kapcsolatban költségek merülnek fel. Így havi szinten leírható a lakbér és üzemköltség címén, illetve berendezési költség címén is szállodai költségek átlagos összegéig € 2.200-ot.

Továbbá leírhatók a hazautazás költségei is havi € 306-ig, attól függően, milyen tényleges költségek (pl. üzemanyag költség) merültek fel a hazautazást illetően.

Milyen feltételek megléte esetén lehet a fentieket költség címén elszámolni?

A család lakóhelyén közös háztartásban eltartott gyermek él és a család átköltözése nem elvárható, ápolásra szoruló, a háztartásban élő családtag gondozása vagy egyéb nyomós ok nem teszi lehetővé a lakóhely áthelyezését igazolhatóan időszakos, korlátozott időtartamra vonatkozó munkavégzés esetében házas vagy élettárs a lakóhely közelében kereső tevékenységet folytat és éves jövedelme meghaladja a € 6.000-nak megfelelő összeget, ha a partner foglalkozás nélküli, két évre igényelhetik a kettős háztartásvezetést ha az osztrák munkavégzés mellett Magyarországon is folytat kereső tevékenységet

Fontos!

Egyedülállók esetében maximum 6 hónapra korlátozódik a kettős háztartásvezetés elszámolási lehetősége. Csak a ténylegesen felmerülő költségek írhatók le a hazautazást illetően, ilyen az üzemanyagköltség, autópályadíj, amortizáció, biztosítás, stb. de nem lehet több mint évi € 3.672 A kilométerpénz elszámolásához szükséges az útnyilvántartás (Fahrtenbuch) vezetése, melynek tartalmaznia kell a dátumot, indulás-érkezés helyét, megtett km-t, átlagfogyasztást, egységnyi, illetve az összes felhasznált üzemanyag költséget.

Az alábbi, jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások csak abban az esetben hatnak adócsökkentő módon, ha éves összegük együttesen meghaladja az 132 Eurót.