•  
   

 •  
   

Táppénz

 Általánosságban minden munkavállaló, betegség esetén a teljes munkabér tovább fizetésére jogosult a munkaadó által. Az erre való jogosultság a foglalkoztatás hosszától függően 6 és 12 hét között van, aminek következtében, betegség esetén, normál esetben nem csökken az ember jövedelme. Amennyiben a munkaadó bérfizetési kötelezettsége a hosszú vagy gyakori betegség következtében elfogy, vagy legalább 50%-ra csökken, akkor jogosulttá válik a munkavállaló, a betegbiztosítótól a táppénzre. Ennek a kifizetését mindenképpen kérvényeznünk kell. Ehhez szükséges a munkaadó által kiállított Arbeits- und Entgeltbestätigung, ami tartalmazza a munkabér mértékét, valamint a foglalkoztatás hosszát és az esetleges bér továbbfizetésről szóló információkat is. Ezenkívül a betegbiztosítónak szüksége van a táppénzes papírra, amin az orvos az orvosilag indokolt táppénz hosszát igazolja le, valamint, ha kórházi ápolásra is szükség van, akkor a kórházban tartózkodó igazolásra. Munkanélküli segélyben részesülő munkavállalóknak a munkaügyi központ által kiállított Arbeits- und Entgeltbestätigung van szükségük, amelyet az AMS elektronikus formában bocsát rendelkezésre. Mindenképp adják meg a bankszámlaszámukat a betegbiztosító felé, minden dokumentumot személyesen vagy akár postai úton is el lehet juttatni a betegbiztosítóhoz.

A táppénz ideje és összege: A táppénz a munkaképtelenség 4. napjától maximum 26 hétig kerül kifizetésre, ha a biztosított a legutolsó 12 hónapból legalább 6 hónapig biztosítva volt, megemelkedik a jogosultság 52 hétre. Táppénzre, maximum annak a hónapnak a végéig vagyunk jogosultak, amelyik hónapban megállapításra kerül a nyugdíj vagy pedig megkapjuk az értesítést a rokkantsági ellátás megállapításáról. A táppénz a 4 és 42. nap között 50%, a 43. naptól 60%-a, a számítási alapnak (mely németül „Bemessungsgrundlage”). A számítási alap az a járulékköteles munkabér, ami a táppénz megállapításához figyelembe veendő. Az alkalmi munkavállalók 446,81 € alatti havi jövedelemmel, akik önkéntes biztosítással rendelkeznek, 5,35 € táppénzre jogosultak naponta. Amennyiben a táppénz napi összege meghaladja a 30 €-t, a TB köteles 25% személyi jövedelemadót levonni és a Finanzamtnak továbbítani. Amennyiben minden dokumentum beérkezik, a táppénz a megadott számlaszámra kerül átutalásra.

Milyen esetekben szünetel a táppénz kifizetése?

 • Ameddig nincs bejelentve a munkaképtelenség,
 • amennyiben törvényi vagy szerződéses megállapodás alapján legalább 50% bér továbbfizetésre jogosult a munkavállaló,
 • amennyiben a munkaadó szabadságot vagy munkaviszony megszűnésekor járó úgynevezett „kündigungsentschädigung”-ot fizet,
 • vagy pedig a nyugdíjfolyósítótól egy átmeneti támogatást vesz igénybe,
 • a zivildienst ideje alatt, valamint
 • katonai szolgálat ideje alatt.

Kontrollarzt/ felülvizsgáló orvos

 

Az osztrák betegbiztosító 14 napot meghaladó táppénz esetén jellemzően előír egy kontrollvizsgálatot a saját orvosa által, így kiszűrve a juttatásokat esetlegesen jogosulatlan igénybe vevőket. Amennyiben a táppénz véget ér a kitűzött kontrollvizsgálat előtt, nincs tennivalónk, hiszen a háziorvos általi kiírás automatikusan befut a betegbiztosítóhoz, ahol így törlődik a vizsgálat.

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudunk megjelenni a vizsgálaton, mindenképp vegyük fel a kapcsolatot a betegbiztosítóval, és kérjünk új időpontot, hisz a távolmaradás a táppénzfolyósítás befejezését vonja maga után.

A vizsgálatra mindenképp a teljes orvosi dokumentációval érkezzünk ( zárójelentés, táppénzes papír, stb.)

 

Orvosi ellátás külföldön

Amennyiben életvitelszerűen Magyarországon élünk, úgy a biztosítási védelem kiterjeszthető Mo-ra is, ehhez mindössze Egy E106-os nyomtatványt kell igényelnünk a területileg illetékes betegbiztosítónál , ami 4-5 hét alatt megjelenik a magyar OEP rendszerében, és onnantól kezdve magyar Taj-igazolványunkkal tudunk orvoshoz menni Mo-on.